Sprekend Leiderschap

In Sprekend Leiderschap 20 vooraanstaande sprekers over het nieuwe Spreken

Wanneer je wilt spreken voor groepen van leiders die vooruit willen, dan is er maar één mogelijkheid om te inspireren en vooruitgang te creëren die beklijft: het nieuwe spreken. Het nieuwe spreken is volledig zichtbaar staan voor het publiek, authentiek, betrokken, dienend. Voorbij is het ‘praatje houden met een briefje’. Dat kan écht niet meer, nergens. In het verleden behaalde resultaten… hebben geen toekomst meer. ‘Thoughtleaders’ en ‘changemakers’ weten dit al langer. Toch is het bij leiders in Nederlands slechts mondjesmaat bekend hoe het nieuwe spreken werkt.
Met dit boek van Presentation Masters Nienke van Bezooijen en Lars Ros, leert Nederland ‘het nieuwe spreken’ kennen aan de hand van 20 verweven interviews met sprekende leiders in Nederland.

 

Mijn complimenten voor de opbouw van het boek: het leest als een soort superinterview met 20 sprekers waarin iedereen, in wisselende samenstellingen per thema of vraag aan het woord komt, om telkens te besluiten met jullie overwegingen en expert inzicht.
Het leest verrassend snel en soepel, hetgeen betekent, dat je als lezer in de tekst, de persoon van en de mens achter de sprekers en hun interessante ervaringen, wordt gezogen. Met een beetje fantasie zie je ze staan op het podium of te midden van hun groepje van 10 toehoorders.

Harry Webers

TEDx Spreker, Voorzitter S.E.R. Overijssel, De nieuwe Hanze

J.F Kennedy zei ooit: “De enige reden om een speech te geven is om de wereld te veranderen.” Voor veel sprekers en lezingen geldt dat het anders kan. Weg met die powerpointslides, dat spreekgestoelte en die opsommende lijstjes. Dit boek geeft inzicht hoe je je verhaal vertelt en hoe het anders kan.
#hetkananders

Pieter Hemels

spreker, initiator en inspirator, Hemels van der Hart